نامه - اخطاریه دوم پرداخت حق عضویت کانون کشوری

پیوست ها:
دانلود این فایل (32200.pdf)اخطاریه دوم خزانه [ ]346 kB

نامه مدبرکل دفتر آموزشکاه های آزاد و مشارکت های مردمی به دکتر لیرای ریاست محترم کانون کشوری درخصوص برطرف کردن شرایط سنی آموزش به کارآموزان زیر  12 سال ....

 

    این تفاهم نامه بین شرکت بیمه کارآفرین به شماره ثبت 200845 به نمایندگی جناب آقای عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل که بیمه گر نامیده می شود از یکطرف و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نمایندگی جناب آقایان اله کرم لیراوی رئیس هیئت مدیره وسیداسماعیل سید اشرفی خزانه دار کانون به شماره ثبت 511 که در این تفاهم نامه بیمه گذار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده است .

ماده اول : بیمه گر

شرکت بیمه کارآفرین به نشانی میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر ( بخارست ) – خیابان شفق – شماره 5 به شماره تماس : 88700629 -42563000 که طبق این قرارداد نحوه انجام امور بیمه ای برای اعضای کانون انجمن صنفی کارفرمایی ( آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور ) را به عهده گرفته است .

ماده دوم : بیمه گذار

 کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نشانی تهران خیابان آزادی به شماره تلفن : 09167260229که مسئولیت جمع آوری و پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه های صادره برای بیمه شدگان ( موضوع ماده سوم ) را به بیمه گر خواهد داشت .

ماده سوم : بیمه شدگان ( ذینفعان )

عبارتند از : کلیه اعضاء بیمه گذار (آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور )اعم از حقیقی و حقوقی که توسط بیمه گذار برای آنان بیمه نامه های اموال ، اشخاص و مسئولیت خریداری می گردد و عقد بیمه برای آنان منعقد می گردد و ذینفع اصلی بیمه نامه می باشند .

ماده چهارم : حق بیمه

وجهی است که بیمه گذار درقبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه شدگان ، متعهد پرداخت آن است . بیمه شدگان ، از طریق بیمه گذار حق بیمه را در مقابل ایفای تعهدات به بیمه گر پرداخت می نمایند . نحوه پرداخت حق بیمه به این صورت است که بیمه گذار حق بیمه را از بیمه شدگان دریافت و به حساب اعلامی از سوی بیمه گر واریز می نماید و متعهد پرداخت به موقع حق بیمه به بیمه گر است و چنانچه بیمه گذار حق بیمه را به موقع به بیمه گر پرداخت ننماید بیمه گر هیچگونه تعهدی به جبران خسارت در قبال بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد .

 

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

عبارتست از ایجاد شرایط مناسب جهت عرضه و ارائه انواع خدمات بیمه ای از طریق صدور بیمه نامه های ثالث و بدنه اتومبیل اعضاء انجمن ، آتش سوزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور ، بیمه نامه های اشخاص جهت اعضاء شامل ( بیمه درمان تکمیلی، عمر وحوادث، بیمه عمروسرمایه گذاری )، بیمه مسافرتی برای اعضاء عازم خارج از کشور، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور و یا هر نوع پوشش بیمه ای مورد نیاز بیمه شدگان ، که با رعایت قانون بیمه مصوب سال 1316 و مصوبات شورایعالی بیمه و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه گری می باشد .

ماده ششم : شرایط تفاهم نامه

1- بیمه گر اعلام می دارد ، آمادگی صدور بیمه نامه در زمینه های مختلف بیمه ای برای اعضاء حقیقی و حقوقی معرفی شده از جانب کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور را با اعطای تخفیف به شرح مندرج در این تفاهم نامه خواهد داشت .

 

2-شرایط اعطای تخفیفات از سوی شرکت در میزان حق بیمه و دریافت حق بیمه از اعضاء بدین شرح می باشد .

1-2 : در خصوص بیمه اتومبیل ( شخص ثالث و بدنه ) :

1-1-2 : تخفیف گروهی در رشته بدنه اتومبیل معادل 40درصد ، صفر کیلومتر 20درصد و پرداخت نقدی 10 درصد اعمال خواهد شد . در صورت پرداخت حق بیمه بصورت اقساط، معادل 25درصد نقد و مابقی در 8 قسط متوالی قابل پرداخت می باشد حداکثر سقف تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 80 درصد می باشد .

2-1-2 : ا تخفیف در رشته شخص ثالث معادل 5/2 درصد است که چه در صورت پرداخت نقدی حق بیمه و چه در صورت پرداخت اقساطی، این تخفیف اعمال می گردد . حداکثر تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 70 درصد می باشد . در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی اعضاء ، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور متعهد پرداخت اقساط حق بیمه به بیمه گر خواهد بود .

 بیمه گذاران می توانند بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه از تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 60 درصد حق بیمه استفاده نمایند و در صورت عدم پرداخت نقدی تا 70 درصد حق بیمه .

3-1-2 : ترتیب پرداخت حق بیمه شخص ثالث در صورت پرداخت اقساط بصورت 25 درصد نقدی و مابقی در 6 قسط می باشد .

4-1-2 : در صورت بروز خسارت اقساط باقیمانده بیمه نامه شخص ثالث و بدنه تبدیل به حال خواهد شد و خسارت پس از کسر حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت می شود .

 

2-2 : در خصوص بیمه نامه آتش سوزی :

1-2-2 : صدور بیمه نامه آتش سوزی و تحت پوشش قراردادن کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور با پوشش های یکسان مطابق درخواست و لیست اکسل ارائه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور شامل : آدرس ، متراژ ، ارزش ساختمان ، اثاثیه و محتویات آموزشگاه ها میباشد .

 2-2-2 : تخفیف گروهی پوشش بیمه های آتش سوزی برای خطرات اصلی ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) وتبعی مطابق نرخ های مصوب جهت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور معادل 70 درصد  می باشد .

3-2-2 : پوشش خطرات تبعی با نرخ های مذکور و تخفیف های فوق الذکر مطابق نرخ های مقرر در آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه خواهد بود .

3-2: در خصوص بیمه نامه اشخاص :

              تخفیف گروهی پوشش بیمه های اشخاص اعضاء حقیقی کانون و کلیه کارکنان رسمی به اتفاق کلیه اعضاء   خانواده تحت تکفل ایشان به شرط حداقل تعداد 1.000 نفر در تاریخ شروع بیمه نامه ها به شرح زیر می باشد :

   1. : بیمه نامه درمان گروهی اعضاء اصلی و کلیه کارکنان ثابت و رسمی اعضاء حقوقی به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل ایشان با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه . در صورت افزایش تعداد بیمه شدگان به بالای 5000 نفر این تخفیف به 15 درصد افزایش می یابد .
   1. : بیمه حوادث انفرادی هر یک از اعضاء معرفی شده از سوی بیمه گذار با احتساب 15 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه مسافرتی برای مسافرین عازم به خارج از کشور با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه حوادث گروهی برای اعضاء حقیقی بیمه گذار برای تعداد حداقل 1000 نفر با احتساب 20 درصد تخفیف ویژه و برای تعداد بالای 5000 نفر 25درصد تخفیف ویژه نیز اعمال می گردد .

بدیهی است:

الف : در خصوص بند 1-3-2 و 4-3-2 تعداد بیمه شدگان می باید در تاریخ شروع بیمه نامه بالغ بر 1.000 نفر باشد .

ب: مستندات مربوطه شامل ( پروانه فعالیت ، در خصوص اثبات عضویت افراد معرفی شده از سوی کانون قبل از تاریخ شروع  هر یک از بیمه نامه های فوق می باید توسط کانون ارائه گردد .

ج : در خصوص بیمه نامه درمان گروهی و حوادث گروهی علاوه بر ارسال مستندات مربوط به عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی لیست اسامی متقاضیان باید به همراه آخرین لیست تامین اجتماعی کارکنان مذکور به تفکیک واحدهای زیر مجموعه کانون در اختیار شرکت بیمه کارآفرین قرار گیرد .

 

 

 

4-2 : در خصوص بیمه نامه مسئولیت :

1-4-2 : تخفیف پوشش مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در صورت تجمیع تعداد حداقل 200 واحد آموزشی با 20% تخفیف علاوه بر 10 درصد نقدی و 20 درصد مدیریتی موافقت می گردد.

تبصره : در خصوص سایر مواردی که در این تفاهم نامه به آنها اشاره نگردیده با توجه به مفاد این تفاهم نامه به صورت توافقی عمل خواهد نمود .

 ماده هفتم  :  

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر یک از نسخ حکم واحد را دارد ، و در تاریخ 10/05/97 به مدت دوسال  شمسی تا تاریخ 10/05/99 به امضای طرفین تفاهم نامه رسیده و لازم الاجرا می باشد .

 

                  شرکت بیمه کارآفرین                                       کانون انجمن های صنفی کارفرمایی

                         بیمه گر                                                  آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور 

                                                                                                 بیمه گذار  

پیوست ها:
دانلود این فایل (4_5812124846468891843.pdf)فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی[فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی]167 kB

امروز باید در بخش خصوصی و دولتی با حساسیت ویژه تری به موضوع مهارت آموزی بپردازیم
دکتر پاک سرشت با بیان این که دراین مقطع از وضعیت کشورموضوع مهارت آموزی اهمیت زیادی دارد، افزود: درآینده شاهد کاهش تصدی دولت درحوزه آموزش هستیم و بایددردوبخش دولتی وخصوصی باحساسیت بیشتری به مهارت آموزی بپردازیم.

ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ظرفیت حدود 12 هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه محقق می شود.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور بر بهره گیری از ظرفیت حدود 12 هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در راستای ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، لیراوی، رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در نشست رونمایی از کمیته های تخصصی و اجرایی کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای که شنبه، بیستم مرداد ماه در محل این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه همه انجمن های کانون صنفی در سطح کشور فعال هستند، گفت: سرنوشت مهارت آموزی بین بخش خصوصی و دولتی گره خورده است.

وی از تشکیل کمیته های 14 گانه در سطح کشور در حوزه آموزش های مهارتی خبر داد و گفت: این کمیته در حوزه فعالیت خود مشکلات را شناسایی و برای رفع آن ها راهکارهای ارائه خواهند کرد.

لیراوی از طراحی طرحی در حوزه مربیان خبر داد و گفت: در این طرح تمام مشکلات مربوط به مربیان از جمله ارتقای مربیان و ... پیگیری خواهد شد.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور  با بیان اینکه طرح ایران مهارت به صورت پایلوت در 8 استان اجرا شده است گفت:  این طرح از مهر ماه سال جاری به تمام مدارس استان ها، از جمله مدارس متوسطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری در خصوص اجرای این طرح در سطح استان ها جلساتی بین آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استان ها و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای برگزار خواهد شد و تصمیم های مشترکی در خصوص اجری این طرح اتخاذ می شود.

لیراوی با تأکید بر کیفیت بخشی در ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای گفت: بایستی تلاش کنیم در راستای اجرای طرح «ایران مهارت» نیاز مدارس، اولیا مربیان و دانش آموزان را در حوزه مهارت آموزی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این امر مهم مستلزم بکارگیری تجهیزات کافی و به روز و مربیان توانمند در ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به دانش آموزان است.

رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور ضمن تشکر از همکاری خوب سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با این کانون، از تشکیل کارگروه های بیش از هزار نفر خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه از موازی کاری موسسات غیرمجاز در حوزه آموزش های مهارتی جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی در کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای گفت: با حضور افراد پویا و دلسوز می توانیم شاهد تحولات جدید در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای باشیم.

 

سید اسماعیل سیداشرفی عضوهیئت مدیره کانون کشوری، دربازدید از آخرین روز نمایشگاه الکامپ گفت :

توانمندی ،همتبلند و اوج مسئولیت پذیری درکنار توان بالای مهارتی مربیان  وکارشناسانی که نماینده کانون کشوری و سازمان آموزش فنی حرفه ای در نمایشگاه الکامپ بودند به نمایش گذاشته شد.

سید اشرفی با بیان اینکه یکی از مهمترین رویدادها در بخش فناوری اطلاعات نمایشگاه‌های الکامپ است، گفت : امروزه آموزش های نوین حوزه فناوری اطلاعات از عوامل اصلی رسیدن به اشتغال پایدار است وتوسعه فرهتگ مهارت آموزی ازرسالت های اصلی کانون وسازمان می باشد

وی گفت : با حضور در نمایشگاه الکامپ می توان مردم را با آموزش های مهارت بنیان فنی و حرفه ای آشنا کرد تا بتوانند از طریق آشنایی با آموزش های تخصصی راه خود را برای ادامه مسیر آموزشی زندگی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه های الکامپ شاهد ارائه دستاوردهای بزرگی از متخصصان جوان بوده و مطمئنا از نظر دستاورد های علمی ومهارتی پربار خواهد بود.

گفتنی است این نمایشگاه از ۶ تا ۹ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۸ از غرفه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درسالن ۴۱ بازدیدنمایند.

   آموزش مهارتهای کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات با هدف توسعه مهارت آموزی درجامعه وبااعطای گواهی حضور توسط کانون کشوری  برای بازدیدکنندگان ازغرفه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برای اولین در نمایشگاه بین المللی الکامپ برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی کانون کشوری، در این نمایشگاه که روز شنبه ششم مرداد ماه ۹۷افتتاح شد ، دوره ها ی آموزشی درقالب گذرمهارتی وکارگاه نیم ساعته طبق زمانبدی انجام شده تشکیل شد .

 

بر اساس این گزارش: کانون کشوری باهمکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای ، دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات را در قالب ۱۳ دوره آموزش های کوتاه مدت مختلف از جمله؛ طراحی آرم ، تولید محتوا ،طراحی سایت ، برنامه نویسی ، بازار یابی و فروش .ساخت تصایر متحرک و.... بصورت رایگان در سالن ۴۱  نمایشگاه بین المللی الكامپ،  به بازدیدكنندگان ارائه می دهد.

 

خدمات مشاوره آموزشی و هدایت شغلی ، تریبون آزاد و مسابقه در زمینه سوالات آی تی نیز  از جمله  فعالیت های دیگر  این غرفه است که  بازدیدكنندگان را با فعالیت های  آموزشگاه های آزاد بیش از پیش آشنا می كند.

 

در ادامه این گزارش امده است : طی روزهای برگزاری نمایشگاه درغرفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای علاوه بر کارگاه های آموزشی ، مسابقاتی درحوزه  آی تی نیزبرگزارو جوایز ارزنده اهدا می شود.

 

شایان ذكراست؛ بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الكامپ از۶ مرداد ماه تا ۹ مرداد ماه درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا است.

گالری تصاویر

کمیته نظارت بر عملکردو رسیدگی به شگایات

جلسه مشترک هیات ریسه کانون کشوری و مسئولان سازمان با ریئس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب دکتر عزیزی

آذربایجان شرقی میزبان ریاست محترم سازمان جناب دکتر سازگار نژاد

سفر جناب دڪترلیراوے ریاست محترم ڪانون ڪشورے به استان آذربایجان شرقی

حضور ریاست محترم ڪانون ڪشورے در استان همدان

شست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوربا روسای انجمنها وهیئت مدیره کانون، با مدیرکل استان مازندران

نشست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوری با کانون ومدیرکل گستان

نشست هم اندیشی کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای-کردستان 96

دکتر لاریجانی در همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     88016099 (021)
شماره دورنگار:     88016099 (021)
سامانه پیام کوتاه:     00000000000
تهران، امیرآباد شمالی، بعد از شهید گمنام،نبش خیابان هفتم
پلاک 1897 ، ساختمان 33  طبقه سوم واحد 13
پست الکترونیک:     info@kanontvto.ir

 

درباره کانون

در سال 1383 پیرو سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت بخش های خصوصی و احاله تصدی گری های دولت به بخش های توانمند غیر دولتی کشور، کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مبادرت به ایجاد تشکیلات سیستماتیک و منسجم نمودند که در این راه مسئولین وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتخاذ سیاست های حمایتگرانه و پیش برنده، کمک های شایانی نمودند که جا دارد تشکر و سپاس ویژه ای از آن عزیزان داشته باشیم.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group