آخرین اخبار

 

    این تفاهم نامه بین شرکت بیمه کارآفرین به شماره ثبت 200845 به نمایندگی جناب آقای عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل که بیمه گر نامیده می شود از یکطرف و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نمایندگی جناب آقایان اله کرم لیراوی رئیس هیئت مدیره وسیداسماعیل سید اشرفی خزانه دار کانون به شماره ثبت 511 که در این تفاهم نامه بیمه گذار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده است .

ماده اول : بیمه گر

شرکت بیمه کارآفرین به نشانی میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر ( بخارست ) – خیابان شفق – شماره 5 به شماره تماس : 88700629 -42563000 که طبق این قرارداد نحوه انجام امور بیمه ای برای اعضای کانون انجمن صنفی کارفرمایی ( آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور ) را به عهده گرفته است .

ماده دوم : بیمه گذار

 کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور به نشانی تهران خیابان آزادی به شماره تلفن : 09167260229که مسئولیت جمع آوری و پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه های صادره برای بیمه شدگان ( موضوع ماده سوم ) را به بیمه گر خواهد داشت .

ماده سوم : بیمه شدگان ( ذینفعان )

عبارتند از : کلیه اعضاء بیمه گذار (آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور )اعم از حقیقی و حقوقی که توسط بیمه گذار برای آنان بیمه نامه های اموال ، اشخاص و مسئولیت خریداری می گردد و عقد بیمه برای آنان منعقد می گردد و ذینفع اصلی بیمه نامه می باشند .

ماده چهارم : حق بیمه

وجهی است که بیمه گذار درقبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه شدگان ، متعهد پرداخت آن است . بیمه شدگان ، از طریق بیمه گذار حق بیمه را در مقابل ایفای تعهدات به بیمه گر پرداخت می نمایند . نحوه پرداخت حق بیمه به این صورت است که بیمه گذار حق بیمه را از بیمه شدگان دریافت و به حساب اعلامی از سوی بیمه گر واریز می نماید و متعهد پرداخت به موقع حق بیمه به بیمه گر است و چنانچه بیمه گذار حق بیمه را به موقع به بیمه گر پرداخت ننماید بیمه گر هیچگونه تعهدی به جبران خسارت در قبال بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد .

 

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

عبارتست از ایجاد شرایط مناسب جهت عرضه و ارائه انواع خدمات بیمه ای از طریق صدور بیمه نامه های ثالث و بدنه اتومبیل اعضاء انجمن ، آتش سوزی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور ، بیمه نامه های اشخاص جهت اعضاء شامل ( بیمه درمان تکمیلی، عمر وحوادث، بیمه عمروسرمایه گذاری )، بیمه مسافرتی برای اعضاء عازم خارج از کشور، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور و یا هر نوع پوشش بیمه ای مورد نیاز بیمه شدگان ، که با رعایت قانون بیمه مصوب سال 1316 و مصوبات شورایعالی بیمه و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه گری می باشد .

ماده ششم : شرایط تفاهم نامه

1- بیمه گر اعلام می دارد ، آمادگی صدور بیمه نامه در زمینه های مختلف بیمه ای برای اعضاء حقیقی و حقوقی معرفی شده از جانب کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور را با اعطای تخفیف به شرح مندرج در این تفاهم نامه خواهد داشت .

 

2-شرایط اعطای تخفیفات از سوی شرکت در میزان حق بیمه و دریافت حق بیمه از اعضاء بدین شرح می باشد .

1-2 : در خصوص بیمه اتومبیل ( شخص ثالث و بدنه ) :

1-1-2 : تخفیف گروهی در رشته بدنه اتومبیل معادل 40درصد ، صفر کیلومتر 20درصد و پرداخت نقدی 10 درصد اعمال خواهد شد . در صورت پرداخت حق بیمه بصورت اقساط، معادل 25درصد نقد و مابقی در 8 قسط متوالی قابل پرداخت می باشد حداکثر سقف تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 80 درصد می باشد .

2-1-2 : ا تخفیف در رشته شخص ثالث معادل 5/2 درصد است که چه در صورت پرداخت نقدی حق بیمه و چه در صورت پرداخت اقساطی، این تخفیف اعمال می گردد . حداکثر تخفیفات به اضافه تخفیفات عدم خسارت 70 درصد می باشد . در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی اعضاء ، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور متعهد پرداخت اقساط حق بیمه به بیمه گر خواهد بود .

 بیمه گذاران می توانند بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه از تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 60 درصد حق بیمه استفاده نمایند و در صورت عدم پرداخت نقدی تا 70 درصد حق بیمه .

3-1-2 : ترتیب پرداخت حق بیمه شخص ثالث در صورت پرداخت اقساط بصورت 25 درصد نقدی و مابقی در 6 قسط می باشد .

4-1-2 : در صورت بروز خسارت اقساط باقیمانده بیمه نامه شخص ثالث و بدنه تبدیل به حال خواهد شد و خسارت پس از کسر حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت می شود .

 

2-2 : در خصوص بیمه نامه آتش سوزی :

1-2-2 : صدور بیمه نامه آتش سوزی و تحت پوشش قراردادن کلیه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سراسر کشور با پوشش های یکسان مطابق درخواست و لیست اکسل ارائه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور شامل : آدرس ، متراژ ، ارزش ساختمان ، اثاثیه و محتویات آموزشگاه ها میباشد .

 2-2-2 : تخفیف گروهی پوشش بیمه های آتش سوزی برای خطرات اصلی ( آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار) وتبعی مطابق نرخ های مصوب جهت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور معادل 70 درصد  می باشد .

3-2-2 : پوشش خطرات تبعی با نرخ های مذکور و تخفیف های فوق الذکر مطابق نرخ های مقرر در آئین نامه های مصوب شورایعالی بیمه خواهد بود .

3-2: در خصوص بیمه نامه اشخاص :

              تخفیف گروهی پوشش بیمه های اشخاص اعضاء حقیقی کانون و کلیه کارکنان رسمی به اتفاق کلیه اعضاء   خانواده تحت تکفل ایشان به شرط حداقل تعداد 1.000 نفر در تاریخ شروع بیمه نامه ها به شرح زیر می باشد :

   1. : بیمه نامه درمان گروهی اعضاء اصلی و کلیه کارکنان ثابت و رسمی اعضاء حقوقی به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل ایشان با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه . در صورت افزایش تعداد بیمه شدگان به بالای 5000 نفر این تخفیف به 15 درصد افزایش می یابد .
   1. : بیمه حوادث انفرادی هر یک از اعضاء معرفی شده از سوی بیمه گذار با احتساب 15 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه مسافرتی برای مسافرین عازم به خارج از کشور با احتساب 10 درصد تخفیف ویژه
   1. : بیمه حوادث گروهی برای اعضاء حقیقی بیمه گذار برای تعداد حداقل 1000 نفر با احتساب 20 درصد تخفیف ویژه و برای تعداد بالای 5000 نفر 25درصد تخفیف ویژه نیز اعمال می گردد .

بدیهی است:

الف : در خصوص بند 1-3-2 و 4-3-2 تعداد بیمه شدگان می باید در تاریخ شروع بیمه نامه بالغ بر 1.000 نفر باشد .

ب: مستندات مربوطه شامل ( پروانه فعالیت ، در خصوص اثبات عضویت افراد معرفی شده از سوی کانون قبل از تاریخ شروع  هر یک از بیمه نامه های فوق می باید توسط کانون ارائه گردد .

ج : در خصوص بیمه نامه درمان گروهی و حوادث گروهی علاوه بر ارسال مستندات مربوط به عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی لیست اسامی متقاضیان باید به همراه آخرین لیست تامین اجتماعی کارکنان مذکور به تفکیک واحدهای زیر مجموعه کانون در اختیار شرکت بیمه کارآفرین قرار گیرد .

 

 

 

4-2 : در خصوص بیمه نامه مسئولیت :

1-4-2 : تخفیف پوشش مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در صورت تجمیع تعداد حداقل 200 واحد آموزشی با 20% تخفیف علاوه بر 10 درصد نقدی و 20 درصد مدیریتی موافقت می گردد.

تبصره : در خصوص سایر مواردی که در این تفاهم نامه به آنها اشاره نگردیده با توجه به مفاد این تفاهم نامه به صورت توافقی عمل خواهد نمود .

 ماده هفتم  :  

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر یک از نسخ حکم واحد را دارد ، و در تاریخ 10/05/97 به مدت دوسال  شمسی تا تاریخ 10/05/99 به امضای طرفین تفاهم نامه رسیده و لازم الاجرا می باشد .

 

                  شرکت بیمه کارآفرین                                       کانون انجمن های صنفی کارفرمایی

                         بیمه گر                                                  آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور 

                                                                                                 بیمه گذار  

پیوست ها:
دانلود این فایل (4_5812124846468891843.pdf)فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی[فایل دانلودی قرارداد بیمه کارآفرینی]167 kB

گالری تصاویر

کمیته نظارت بر عملکردو رسیدگی به شگایات

جلسه مشترک هیات ریسه کانون کشوری و مسئولان سازمان با ریئس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب دکتر عزیزی

آذربایجان شرقی میزبان ریاست محترم سازمان جناب دکتر سازگار نژاد

سفر جناب دڪترلیراوے ریاست محترم ڪانون ڪشورے به استان آذربایجان شرقی

حضور ریاست محترم ڪانون ڪشورے در استان همدان

شست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوربا روسای انجمنها وهیئت مدیره کانون، با مدیرکل استان مازندران

نشست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوری با کانون ومدیرکل گستان

نشست هم اندیشی کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای-کردستان 96

دکتر لاریجانی در همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

خدمات الکترونیک

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     88016099 (021)
شماره دورنگار:     88016099 (021)
سامانه پیام کوتاه:     00000000000
تهران، امیرآباد شمالی، بعد از شهید گمنام،نبش خیابان هفتم
پلاک 1897 ، ساختمان 33  طبقه سوم واحد 13
پست الکترونیک:     info@kanontvto.ir

 

درباره کانون

در سال 1383 پیرو سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت بخش های خصوصی و احاله تصدی گری های دولت به بخش های توانمند غیر دولتی کشور، کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مبادرت به ایجاد تشکیلات سیستماتیک و منسجم نمودند که در این راه مسئولین وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتخاذ سیاست های حمایتگرانه و پیش برنده، کمک های شایانی نمودند که جا دارد تشکر و سپاس ویژه ای از آن عزیزان داشته باشیم.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group